שאלות על עבודה [#13959]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב ! ברצוני לשאול כמה שאלות כדלהלן :

שאלה א'.
1. מה התועלת האמיתית של היחוס.
2. לכמה דורות זה משפיע.
3. אם באמצע היו אנשים שהתרחקו מהיהדות, האם זה מחליש את השפעת ואת סגולת היחוס.

שאלה ב'.
בענין למחול על כיבוד אב ואם.
1. על מה ראוי למחול ועל מה לא ראוי למחול.
2. על מה חייבים למחול (לפי ערך הדור) ועל מה אסור למחול.
3. על מה אם בכלל נכון להודיע לילדים שסעיף זה בכיבוד אב ואם מחול להם. על אף שכל הנ''ל גם מאוד אישי ותלוי באופי וצביון המשפחה ועוד הרבה פרטים ונסיבות. מכל מקום מהו הקו הכללי למשפחה טובה חרדית מוצעת (בין לטוב בין למוטב) של זמננו.

שאלה ג'
האם הרב מסכים שג' דברים הבאים הרסו את הדור:
אינטרנט, ממתקים ומוזיקה של טראנס (כנגד תפילה, תורה וגמילות חסדים).
אם כן, מה הדרכים להישמר מהנ''ל. בפרט אצל ילדים במיוחד אצל מתבגרים. אם התשובה בקיצור ''תענוג דקדושה'', איך למעשה מחילים ומיישמים זאת. אם יש עוד דרכים אודה לרב מאוד על הרחבת העניין.

שאלה ד'
מה הפירוש של המובא בספר חיי מוהר''ן שלעתיד לבוא כולם יהיו חסידי ברסלב. ואם זו רק בחינה מה הפירוש וההבנה בבחינה זו.

שאלה ה'.
האם המהלך של כבוד הרב על התקצרות הנהגת אר''ך אחרי שנת תשע''ט הוא מהלך 'מוכרח' או אפשרי. או בלשון אחרת ויותר מדויקת, האם הנ''ל הוא מצד ההסתכלות על הבריאה ומהלכיה מנקודת המבט של 'קו שמאל' (או אפילו קרוב ל'קו אמצעי') ואילו מצד 'קו ימין' אולי אפשר לראות אחרת או על כל פנים לנסות לראות אחרת ועל ידי כך להמתיק הכל יותר (כוונתי לתורה רפ''ב בלקו''מ).

שאלה ו'.
האם התשובות של כבוד הרב הן לפי השאלה או לפי השואל. פירוש לשאלתי : האם לפי השואל כי לפעמים התשובה משתנה משואל לשאול, רק אז צריך להכיר את השואל או על כל פנים להרגיש את אישיותו. או לפי השאלה, כעין תשובה אוניברסית. בפרט שהתשובות נעשות נחלת הכלל.

תשובה:

1- א. לבוש קדוש לנשמה שמסייע בעדה הרבה.

ב. כל שאין ג' דורות של הפסק של מי שאינו צדיק. ובפרטות תלוי באיכות היחוס.

ג. כנ"ל אות ב'.

2- הכלל שיהיה אווירה נעימה, כבוד מתוך נעימות.
3- אינטרנט – למעלה מטעם ודעת, משיכה עצמית. ממתקים – תענוג בכללות, ולא דווקא ממתקים. מוזיקה של טראנס – רעש חזק של כללות העולם, וחלקו מוזיקה זו. והתיקון הפכו, חיבור למעלה מטעם ודעת, תענוג דקדושה, השקטה.
4- השגת חכמה דרדל"א תושג לכולם.
5- נתקצר אריך, ונגלה עתיק. אריך נוטה לקו ימין, עתיק נוטה לקו שמאל.
6- כל תשובה תלויה ומשתנה הן מבחינת מקום הכתיבה, והן מצד זמן הכתיבה, והן מצד נפש הכותב המשתנה, והן מצד הנפש של השואל.

ולכך כל התשובות הם בגדרי תורה – חכמה, ולא הוראה למעשה. ולכך לפעמים אותה שאלה תקבל כל פעם תשובה אחרת.