גאולה [#13937]

כ"ה אב התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
בחלק מקומות נראה שבנשמות ישראל תמיד ישאר השורש שיזכה לגאולה אך בכמה מקומות ראיתי שיש חלק שילכו לאין כלומר שגם השורש לא יהיה האם זה נכון ? ומה הכוונה השורש נשאר מה זה אומר ? האם הגוף שלהם יהיה לעתיד לבוא? ומי הם אלו שילכו לאין ? ומדוע זה כזה נורא בסה''כ מחזירים אותם למצב לפני שנבראו?
כל אלו שישאר רק השורש שהוא נקי תמיד, לכאורה הכל נכרת אז מי יענש כלומר את מה מהנשמה ינקו מהחטאים ?

תשובה:

נא לציין מקורות לשאלתך.

באופן כללי יחידה שבנפש שהוא השורש, לעולם לא בטל, כי הוא נכלל ביחידו של עולם.

דבר שבטל, א"כ כל תכליתו שלמענו נברא נחסר כביכול.

היחידה נשארת בשלמותה, החיה והנשמה נחסר באורם, הרוח נענשת עונש רוחני, והנפש שהיא שיתופא דגופא, נענשת בצירוף לחומר.