לחץ אדיר בהתקרב ימי אלול [#14162]

כ"ה אב התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א
ייש"כ עצום להרב שעונה לנו על כל השאילות, תהי משכורתו שלימה מאת ה' אלקיו לו ולכל משפחתו.
כל שנה שכמתקרבים ימי אלול וימים נוראים, אני מרגיש לחץ עצום שקשה עד בלתי אפשרי להשתחרר מזה. הלחץ הזה מרחיק אותי מהרוחניות לגמרי, עד כדי המצב המתמיה שדוקא בימי אלול וימים נוראים אני בדרך כלל נמצא במצב היותר שפל ברוחניות מכל השנה.
לצערי הלחץ זה לא "יראת העונש" או יראת שמים אמיתי, אלא עצם הידיעה שאני אמור להיות "יותר טוב" ולחוש יראה ופחד ו"להנצל כצבי מיד" פשוט מקלקל לי את האפשרות של הרוחניות.
אשמח אם יש להרב איזו עצה איך להתמודד עם זה
תודה רבה

תשובה:

עליך לשנות מבט ולהסתכל על אלול, "אני לדודי ודודי לי", ימי אהבה וקרבה. ועל עשרת ימי תשובה, דרשו ה' בהימצאו, בהיותו קרוב, קרבת ה'.

מתוך מבט זה לאט לאט תאזן את נפשך בין יראה לאהבה, ותזכה לדרך האמצע, לקבל הימים האלו גם ממבט של יראה וגם ממבט של אהבה. ונודע שבמוסר נטו יותר ליראה בימים אלו, ובחסידות לאהבה ולקרבה. ויש לאזן ביניהם.