שלא לשמה [#14257]

כ"ז אב התשפ"א

שאלה:

במסילת ישרים מבואר שאדם הלומד לשם להרויח כבוד זהו שלא לשמה הגמור ועליו נאמר נוח לו וכו, האמנם, ומה הדין למעשה

תשובה:

כבר כתבו התוס' שנח לו שלא נברא נאמר על הלומד לקנטר ולא על לומד לשם כבוד, וע"ז יש לסמוך למעשה. אולם יש לברר שיש ולו נקודה קטנה של לשמה, ושיש שאיפה להקטין השלא לשמה ולהגדיל הלשמה.