העבדות והגאולה האחרונה [#14022]

ל' אב התשפ"א

שאלה:

האם נכון שהעם היהודי שוב ישעבד כפי שהיה במצרים?
אם כן, איזו עבדות? מה גם המקורות לכך? תודה.

תשובה:

במצרים היינו בגלות אצל המצריים, והיו שם ערב רב. עכשיו אנו בגלות אצל הערב רב עצמם, וזה גופא העבדות והשעבוד, שעבוד להנהגה של ערב רב. כך כתב הגר"א. עיין בספר התקופה בסערת אליהו.