צד שהם נגד החיסון [#14012]

א' אלול התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב לאי"ט,
פה באמריקה (שמעתי שכן הוא בא"י אבל פה אני רואה בעיני) ידוע שהצד שהם נגד החיסון (רובם נגד כל חיסון, לא רק החיסון לקרונה) משתמשים בשקר לטובת שיטתם. מזייפים חתימות ידי גדולים וכו וכו'. אמרתי לאחד הצדיקים שלכאורה הם חשודים לשקר, והוא אמר לי לא שהם חשודים לשקר אלא הם מוחזקים לשקר. עוד אמר שאומרים שיש להם ראיות חזקות נגד רובם ככולם של הרופאים פה שאומרים שהחיסון הוא דבר טוב (בפרט להמסוכנים), אבל אם יש להם ראיות של אמת למה הם משקרים כל כך? ואין להאריך בדברים ידועים. רציתי לשאול: למה הם באמת סוברים שצריכים לשקר בדבר? האם זה קשור בבלבול הדעות של התקופה?
יש"כ.

תשובה:

מדוע יש לעסוק בכל חלקי השקר שבעולם ולברר מדוע משקרים אם לאו. הזמן קצר והמלאכה מרובה ועלינו לברר את חלקינו. אם הנך מוצא טעם וסיבה לברר זאת, נא לכתוב, ואשתדל להתבונן ל"נ. כי בלאו הכי מאוד קשה לברר מה הם חלקי האמת ומה הם חלקי השקר.