קורונה בריאות פנימיות [#14005]

א' אלול התשפ"א

שאלה:

שאלה א- מאז שנדבקתי בקורונה אני בקושי לומד ועייף וחלש ולא יכול ללכת למקווה וממש התרחקתי כביכול וקשה לי להאמין שזה מה שהבורא רוצה שאני לא ידבק בו מה החיזוק שהרב יכול לתת לי?

שאלה ב -האם יש לרב המלצה רפואית כיצד להתרפאות מתופעות שאחרי הקורונה כגון עייפות חולשה כאבי שרירים קשיי נשימה וכו'

שאלה ג- האם לקחת חיסון למחלימים נדבקתי כבר שלוש פעמים וזה אומר שהמערכת חיסונית שלי חלשה מאד ואני חושש שאולי החיסון יזיק ומאידך להדבק פעם רביעית עלולות להיות בעיה אחרי כזה הרבה פעמים ואני כבר מרוסק לכתיכות

שאלה ד- האם זה נכון שצריך כול חצי שנה חיסון ואם כן האם זה עלול להזיק

שאלה ה- האם זה נכון כול הסיפורים שהקורונה הייתה מתוכננת ואם לא מה המניע והסיבה לחשוב כך(אני כמעט בטוח שזה הזיות והלוואי שכן)

שאלה ו - האם הפשט במה שכתוב בהשמטות הזוהר דף רנד שיש תחתנו שבע ארצות זה כפשוטו ואם לא אז מה הפשט?

שאלה ז-האם זה נכון השמועה החסידות שמשה רבינו הוא צדיק האמת ולאחריו הרשב"י ולאחריו הארי" ולאחריו הבעל שם טוב ולאחריו רבי נחמן האחרון זה המשיח שכלול מכולם דהיינו שדברים רבי נחמן ועומק החסידות הם הקדמה לדברי האריזל ונכללים בהם ודברים הארי הקדמה לדברי רשבי ונכללים בהם ורשבי הקדמה לתורת משה ונכללים בהם ודברים המשיח כלול מכולם והקדמה לכולם ? ואם לאו אז מה הכרונולוגיה פה?

שאלה ח- האם זה נכון שיש משיח אחד שהוא גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד וגם משיח שילה או שהם נפרדים

שאלה ט- מה הפשט במושג צמצום שמאידך פירושו כינוס וריכוז הנמצא כלפי פנים כדרך קמצא דלבושא מיניה וביה ומאידך פירוש סילוק וההעדר כדי שיהיה כלי ריק וחלל פנוי לקבל הבחינה ההפוכה ממנו המשלימתו כדרך הקו המשלים לחלל . והאם זה קשור לכך שיש בכלי שתי בחינות דופני הכלי הדחוסים וחלל הכלי הריק הפנוי?(וזה קשור לשאלה יב-)

שאלה י- מבואר בדברי הארי שקודם היה אור אין סוף ואז נוצר חלל וקשיא לי שהרי קיימא לן שבחינת ערב וההעדר קדם ליום כדאיתא בברשית א פסוק ה ובברכת מעריב שחושך הוא מעל האור וקדם לו בסדר הבריאה וכיצד אמרינן שהאור קדם . והאם התירוץ שהלילה קדם ליום הוא רק מבחינת המקבל כיצד הוא תופס להמשפיע דהיינו מבחינת החלל שהקו נכנס בו והוא היה קודם הקו דייקא ולא קודם האור המשפיע הבלתי מוגבל עצמו וזה בחינת עולם הבריאה ששם נאמר בורא חושך שהוא קדם לאור ורק שם שייך נברא שמב"יע מחקרי עולם הפירוד שיש בחינת כלי נפרד משא"כ מבחינת המשפיע עצמו שהוא האור הסובב שאין שם נבראים מקבלים אזי האור קדם לחושך וזה בחינת אצילות שלפני הבריאה ששם איהו וגרמוהי חד ואין שם כלים ונבראים(וכול זה מבחינת תפיסת הנברא את סדר מהלכי הבריאה אחרי שכבר העולמות נאצלו כמובן)ומה עוד יש לרב להוסיף

שאלה יא- האם לבוש פירושו כלי שהאור מלובש בו וניגלה על ידו או שזה בחינה ממוצעת בין האור לכלי כמו הצלם וכיצד צימצום קשור ללבוש

שאלה יב- כיצד מיושב שמאידך אור האין סוף פירוש לא נודע ואינו ניראה וצימצום פירושו דבר מוגבל הניראה ומאידך צימצום פירושו סילוק הדעת כמו בחינת בהמה וביטול פירושו העדר דעת שאינו נודע ואילו האור שמאיר בכלי הוא אור הדעת הנודע וזה קשור לשאלה ט

שאלה יג- בביאור דברי רבי נתן שבחושן משפט חלק ב פיקדון ד כתב שאור זה הדעת והמוחין וצימצום זה בחינת בהמה והעדר דעת ואילו בהלכות חזקת קרקעות ה כתב שכוח המושך זה בחינת שם מ"ה בחינת הנשמה והידיעה בחינת הארץ ששם העפר שיש כוח המושך בארץ וכוח המכריח זה בחינת צימצום. הלא צימצום זה בחינת עפר וצימצום זה העדר דעת

שאלה יד-יש יסוד שכול המידות הרעות באים מה ד יסודות ומאידך מבואר גם שהמידות רעות והתאוות באים מה ז' מידות נפולות כגון כעס מהגבורה והרי כעס בא מיסוד האש?

שאלה טו- האם זה שאמרינן שהאור האין סוף הוא תכלית הטוב להיטיב אין זה הגבלה בשבילו שתפיסה של דבר טוב זה הגדרת מציאות בדבר

שאלה טז- האם העולם יכל להיבראות בציור אחר ?

שאלה יז- מה הפירוש הכי עמוק למושג רשימו שהוא היולי? ולאיזה ספירה היולי שייך אם לכתר הרי הרמחל שהרשימו זה מלכות ואם מלכות הארי אומר שהיולי זה זה בכתר או שיש חליוק בין היולי לרשימו למלכות

תשובה:

א. קורונה מלשון קור. זהו זמן לקנות קור רוח, שקט פנימי. מצד אחד נחסר חלק רוחני כדבריך, אולם מהצד השני זהו זמן נפלא לקנות שקט פנימי.

ב. קורונה קור פנימי, כנ"ל. ולכך שורש התיקון קנין קור רוח ושקט, ויתר על כן קנין ההויה שבנפש, ונתבאר בהרחבה בסדרת דע את הויתך. וכח זה הוא זה לעומת זה של הקורונה, והוא רפואתו השלמה.

ג. אין צורך.

ד. ראוי להמתין.

ה. אין שום נפק"מ, זה ממחשבת הא"ס ב"ה, ומה הנפק"מ באיזה הלבשה זה בא.

ו. לא. זהו שבע מדרגות. לארץ יש שבע שמות, כמ"ש בספר יצירה. וזהו שבע ארצות, שבע שמות, שבע מדרגות.

ז. זוהי תפיסה אחת, אולם יש מבטים נוספים.

ח. נפרדים, שכלולים בפנימיות.

ט. קו ימין, כניסה לתוך עצמו. קו שמאל, חלל. כן.

י. כן.

יא. לבוש, ביטול תחתון לעליון. צלם, מוחין, המשכת עליון לתחתון. בלבוש מושג האור העליון בצמצום לתחתון.

יב. צמצום ביחס לאור א"ס, שהוא בלתי גבולי, הצמצום גבול. אול םביחס לאור התחתון, דעת, הצמצום ביטול הדעת.

יג. יש את הצמצום עצמו שהוא העדר דעת, ויש את הצמצום שתובע את אור הקו שיכנס לתוכו, שהוא בחינת כח המושך שהצמצום תובע שהקו יכנס לתוכו כנקבה שתובעת הזכר.

יד. הם ארבע שנחלקים לז'.

טו. נכון. אולם יש י' ספירות הגנוזות בא"ס, ועל ספירת חסד שבו אמרינן כך.

טז. כהגדרה כוללת כן, אולם בדקות יש בזה כניסה לשאלת מה לפנים.

יז. עיין מילון ערכים בקבלה, ערך רשימו.

זהו מלכות של עולם עליון שהופך להיות כתר של תחתון.