ההבדל בין פילפול ללומדות [#14264]

ה' אלול התשפ"א

שאלה:

שלום להרב, האם הרב יכול בבקשה להסביר את ההבדל בין פילפול ללומדות (אם יש הבדלים) וכיצד כל מהלכי הלימוד בונים נפש של אנשים? תודה לרב מראש

תשובה:

פלפול – חיבור הענפים וחלוקתם. לומדות אמיתי – לעמוד על נקודת השורש, ומשם לבנות את כל הענפים. הפלפול יוצר חידוד וחשבון. הלומדות האמיתי יוצר חיבור שורשי לדבר.