כיצד ה ‘רואה את המיעוט מאיתנו המשתדל מאוד לעשות את הדברים הנכונים [#14189]

ה' אלול התשפ"א

שאלה:

למרות שאני עובד קשה מאוד בללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות ולתרגל חסד ולתקן את עצמי, ולהזדהות עם הנשמה שלי, והכל מתוך כוונה שזה יתרום לקיום יחסים אמיתיים עם השם, נראה שרובם המכריע של האנשים זה לא, להיפך, רבים עושים דברים רעים מאוד.

כיצד ה 'רואה את המיעוט מאיתנו המשתדל מאוד לעשות את הדברים הנכונים, כאשר רוב האנשים אינם מעוניינים כלל, או אפילו מעורבים בעיסוקים הנוגדים את התורה?

האם ההבדל היחיד יהיה בעולם הבא? או שמא יהיה הבדל בעם הזהב ליחידים, אם צרות יגיעו לעולם בגלל הרוב?

תשובה:

כבר הרחיב הרמב"ם, במורה נבוכים, ח"ג, פרקים נא-נב-נג, וביאר, שככל שהאדם דבוק בבורא יותר, כן מושגח יותר, ונשמר יותר מן האסונות, אף בעוה"ז. וזהו השגחה פרטית, לפי מדרגת כל יחיד ויחיד. וכבר אמרו חז"ל, ה' צלך, כשם שאתה הווה לו, כך הוא הווה לך.