דרך הלימוד ועוד [#14283]

ו' אלול התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורינו  הרב  שליט'א א. בענין יהי רצון שאומרים לפני הקידוש האם לדינא אפשר לאומרו  מחשש שאלת צרכיו בשבת( אני מאוד נהנה לאומרו .) ב . למדתי מספר פעמים בספר של הרב פנחס שיינברג על חקירות (אני לא זוכר את השם של הספר ) ומאוד נהניתי . שמתי לב אחר מחשבה רבה שאני אוהב ללמוד סוגיות בהלכה למעשה ולעלות אותם על  דף .איזה ספר כדאי להתחיל שמדבר על סוגית כאלה.? ג. מה הדרך שאני אלמד את הסוגיות. יש לציין שאני לומד בלי חברותא. ד. בעניין סליחות שמתחילים בתחילת אלול יש לי קושי לומר בעלות השחר או חצות לילה מה אפשר לומר המקום זה ? ה. בעניין קריעה בכותל המערבי אני לא תושב ירושלים האם שאני מגיעה לכותל יותר מל' יום אני צריך לקרוע ? תודה רבה

תשובה:

א. חלק מרבותינו נהגו לאמרו. ב. טבעת החושן. כדאי לנסות ללמוד טור עם בית יוסף, ולעיין בתוך הגמרות עצמם, ומשנה ברורה. ולהרחיב בנושאי כלים לפי יכולתך. ג. כנ"ל אות ב'. ד. מתי שאתה יכול לומר עם כוונת הלב. ה. כן, אלא א"כ הקנתה את בגדיך לזולתך או הפקרת אותם כדין.