התחממות כדור הארץ [#14344]

ז' אלול התשפ"א

שאלה:

מה עניינה של התחממות כדור הארץ שהחוקרים מדברם עליה ,ומה זה אומר למעשה

תשובה:

הסיבה החיצונית, קלקול שכבת האוזון.

הסיבה הפנימית, כי העולם נעשה יותר ויותר קרוב לגיהנם, ואש של גיהנם מחממת את כדור הארץ.

ובדקות יותר, מתקרב יותר ויותר היום שעליו אמרו חז"ל, שעתיד הקב"ה להוציא חמה מנרתיקה, וזהו "תהליך" שכבר עתה נעשה בהדרגה. ולכך העולם מתחמם יותר ויותר.