תרומה [#14481]

ז' אלול התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א
קיבלתי תרומה 300 ₪ ביחד עם הבקשה להעביר את הכסף הזה ללומדי תורה.
יש לי שתי אפשרויות:
א. להעביר את הכסף הזה למשפחה של בני. בני לומד תורה. אשתו עם שני ילדים קטנים, לא עובדת. יש חסד גדול בכסף.
ב. להעביר את הכסף לישיבה קטנה שנמצאת על-יד הבית שלנו.
שאלות:
א. האם יש הלכה ברורה מה אני צריכה לעשות?
ב. קראתי בספר של הרב "דע את עצמך" על ההתרחבות בתוך האגו ומחוץ לאגו, ויש לי על זה שאלה: אם אני מרגישה את ההתרחבות כשאני נותנת כסף למשפחה של בני, האם זה אומר שאני מרגישה את ההתרחבות בתוך האגו?
ואם הייתי מרגישה את ההתרחבות כשאני נותנת כסף לישיבה, הייתי ברמה של "התרחבות של יציאה מהאגו"?
בכבוד רב

תשובה:

א. סדרי הקדימה בצדקה נתבארו בטוש"ע יו"ד סימן רנ"א. ושם נאמר בסעיף ג' – קרובו צריך להקדימו לכל אדם, וכו', ועניי ביתו קדמין לעניי עירו. אולם כל זה בכספי צדקה שלו, משא"כ בכספי צדקה של זולתו שקבלם להעביר לצדקה, אין קדימה לקרוביו. ותלוי הדבר מה מקור הכסף, וראוי לתנו לכתחילה עבור ת"ח עני מקרוביו של בעל הממון. והקרוב קרוב קודם, ועניי עירו קודמים. ולכתחילה יש ליתן לקרובו ביותר, ומעניי עירו, ות"ח. ויעויין פתחי תשובה (שם).
ב. כן. כן.