באמצע מכת החושך [#14541]

ט"ו אלול התשפ"א

שאלה:

א) אמרת שאנחנו באמצע מכת החושך.

כיצד נדע שהמגפה הסתיימה?

מה השלב הבא אחרי החשיכה? למה אנו יכולים לצפות?

ב) לגבי החיסון, אנשים רבים מתים מלקבל את החיסון, הממשלות דוחפות וכפותות עלינו, הן מסתירות את האמיתות והרפאות הפשוטות, העם היהודי התפצל בגלל הצ'אש השלום הזה! מה אנחנו יכולים לעשות?

תשובה:

א) אחכה לו בכל יום שיבוא! איננו יודעים כמה זמן חושך זה יקח, אולם יתגלה בו עומק הנו"ן שבנו"ן, ואם ח"ו לא יבוא משיח עתה, ח"ו וח"ו רוחנית יכולים ליפול רבים מאוד מאוד מאוד, ה"י, והיל"ת, אכי"ר. כי לולי רחמיו ית"ש, בחושך זה יכולים ליפול "רוב" שומרי תו"מ, השם ירחם ויציל שארית הפלטה עתה ברחמים.

ב) [הערת עורך- ענה הרב 14346# כל דבר שאין בו הלכה ברורה ויש פוסקים לכאן ולכאן, כל אדם שעשה מה שעשה מתוך כוונה לעשות רצון הבורא, אשריו, ואינו אחראי על התולדות, וה' עושה הטוב בעיניו. הכל מבולבל ונצרך לאחוז בפשיטות ובתמימות, ומאידך לעסוק בתוה"ק בעומק עצום כפי כוחו של כל יחיד מתוך חיבור עצמי פנימי ככל שניתן. וזהו חלקו של האדם, אחיזה בו ית"ש ובתורתו לנצח נצחים.]