שלמות [#14343]

ט"ו אלול התשפ"א

שאלה:

בנוגע לשאלה והתשובה מספר #14000 ,הרב כתב לי שאדם שלא יכול להרגיש שלמות בלי אשה זה מדרת משה ,אני בחור רווק מבוגר לעת עתה,ואני מרגיש חסר עמוק ותמידי השאלה א.האם לזה הכוונה, ב. מהי הבחינה והמדרגה האחרת,,ג]הרב כתב לי בעבר שאדם רווק יכול להיות מאושר והיו כך מגדולי ישראל, האם זה לא סותר מה שהגמרא האריכה כל השרוי בלא אשה וכו.

תשובה:

הכוונה לבקוע למדרגת משה שבנפש. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ולשון "כל" בש"ס יש כל שאינו לגמרי כנודע, כמ"ש "כל לאתויי". עיין מלבי"ם (ויקרא, ו, טז) וז"ל, וזה מחוקי הלשון שלא תבוא מלת כל "בכפל", רק על צד הדיוק בל נטעה שמלת כל אינו בדוקא, כמו כל העדה כולם קדושים (במדבר, טז), כל מלכי גוים כולם (ישעיה, יד), וכל צריך כולם בשבי ילכו (ירמיה, ל). וכן יש הרבה ברבותינו שכל לאו דוקא, עיין לדוגמא ברע"ב (עדיות, פ"ג, מ"ג) כל שהן – לאו דוקא. ובנגעים (פי"ד, מ"ב) העביר תער על בשרו – לאו דוקא. ורש"י (חולין, קלח, ע"א) כל שלשים יום – לאו דוקא. ותוס' (שבת, קג, ע"ב) המעבד כל שהוא – לאו דוקא. וכן רבות על דרך זו.