בנושא מדיה [#15123]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

(א) בנושא מדיה. המומחים בטכנלוגיה כאן אומרים שהרבה עדיף לקנות ממוסדות מסוימים או מחנויות יהודיים מסויימים את המכשיר חכם על ידם שאינו יכול לחבר האינטרנט, מפלפון ישן שבא עם חיבור לאינטרנט מיד בקנייתו אלא שיכול להסיר החיבור אם לוקחו לארגון לשימוש בטכלנוגיה באופן כשירה וכדו' להסיר החיבור לאינטרנט. אמנם מדברי הרב אני מקבל שלעולם המכשיר חכם הוא הרבה גרוע. האם זה נכון? מה דעתו של הרב בזה?
(ב) בדרשה על אלול (מספר 017 כח הבכי באלול) הרב אמר שבשלמא הילדים הגדלים בהאי דור אינם מבינים הבעיא של כלי טכנלוגיה כיון שלא ראו דור שלא היה בו כלים אלו, אבל מה נאמר המבוגרים בהאי דור שיש להם כלים אלו, שראו דור קודם שלא היה בו כלים הללו ואעפ"כ קנו כלים הללו ועל כן הטענה הוא על המבוגרים של האי דור ואין לטעון טענות על הדור החדש אלא על המבוגרים של האי דור שבחרו בכלים הללו ובחרו בחיים של הפקרות כזו. האם זה כולל אף מחשבים ומחשב נייד שאין בהם חיבור לאינטרנט? או הדברים קאי רק על כלים טמאים?
(ג) אם אדם יושב כל היום על המחשב שלו לצרוך ד"ת, הן לצורך כתיבת ד"ת והן לצורך ראיית הקבצים של ד"ת, ובזה הוא מאבד הרבה זמן והילדים שלו רואים אותו כל היון במחשב, האם זה סתם כאדם שאינו מאוזן ושקוע בלימודו יותר מדי, או שזה נכלל בסוגית התמכרות ומשיכה לטכנולוגיה, כיון שהמחשב הוא דבר מושך בעצם, או שכיון שאין בו חיבור לאינטרנט אז אין זה התמכרות לטכנלוגיה אלא הוא סתם חוסר איזון?

תשובה:

א. אינני מומחה בענין.

ב. כלים טמאים.

ג. פעמים אינו מאוזן, ופעמים התמכרות, כי שורש המחשב, שער הנו"ן של המ"ט. ולא הנו"ן הכללי, אלא נו"ן פרטי של המ"ט, מאין תמצא.