הוראה [#15117]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד מורנו ורבינו ,
תודה על הענייה לשאלות לעם ישראל הצמא לשמוע דעת תורה צרופה והרב מספק אותה בכמויות .
הרב ענה לגבי מכון אחיה, שאנחנו בגלות גלות גלות ,
למה גדולי הדורות האחרונים שראו שיש מה לתקן בלשון עדינה בחינוך של ילדי בית רבן מצד המלמדים ושיטות הלימוד הישנות אם בדרך של אלימות כלפי הילדים ואם זה באיך ללמד את הילדים, וראו גדולי הדורות שקמים ויהיה יותר מכללות חרדיות, וכניסה של שלטון הערב רב להתערבות בתכנים , אז למה הם לא הקימו מוסדות לימוד על פי דרך התורה הקדושה, למי שרוצה להיות מלמד של תינוקות של בית רבן, מקביל למה שנקרא מכללות חרדיות, זה מאד כואב לי , מה יעשה הנער ולא יילך לשתות בשדות זרים,

הרב ענה על התשובה שלא מחליפים קלקול אחד בקלקול שני, אבל הרב גם לא נתן אלטרנטיבה למי שרוצה ללמוד על טהרת הקודש כדאי ללמד את תינוקות של בית רבן .אפה יילמד כדאי לקבל כלים, אני לא מדבר בכלל כדאי לקבל הכרה לצורך משכורת גבוהה יותר, או לקבלה למקום לימוד שרוצה תעודה של מכון אחיה או תואר בחינוך. אלא כדאי לקבל כלים איך ללמד, מה ללמד, וכו.....

אני שומע קו ההגנה והם צועקים שם על כל הכניסה וההשתלטות של הערב רב לציבור החרדי, במיוחד מצד המחופשים לחרדים שמשתפים פעולה עם הרשעים, ושם גם יוצאים נגד המכללות החרדיות, אבל הם לא נותנים אלטרנטיבה .ולא מקימים מכללות אלטרנטיביות על טהרת הקודש. מה שנקרא.

תשובה:

אילו ידעת העול שמוטל על כתפיהם היית רואה זאת אחרת. כן אמר החפץ חיים לחזו"א בצעירותו שהיה לו תמיהה על הנהגת הח"ח את דורו.