כעס הפנים [#14822]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

א. האם יש בגמרא מעשה עם אמורא שהיה נוהג לשבור בקיר כלים שבורים על מנת ליצור כביכול "כעס הפנים" כדי שבני משפחתו ייראו ממנו?
ב. האם זו הלכה למעשה? אם לא, למה לא?
ג. איך מומלץ בדורינו לחנך ילדים מבחינת כמות האהבה אל מול כמות היראה ? מה היחסיות שצריכה להיות?
ד. האם יש גבול לכעס הפנים? מה הגבול?
ה. ומתי יש לכעוס כעס הפנים?

תשובה:

א. כן.

ב. אצל רוב בני האדם צורה זו תעורר כעס פנימי ולא רק כעס הפנים. וכן תפחיד את בני ביתו, לפי ערך דור זה וצורת חייו והרגליו.

ג. רוב אהבה, מיעוט יראה.

ד. כל שאינו מעורר כעס פנימי. וכן שמתקבל באופן נכון אצל המחונך.

ה. במקרים קיצוניים בלבד.