מהות הפנימיות של נסיון האינטרנט [#15129]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

א) האם האינטרנט הוא הקליפה שמנגדת על הרדל"א.
ב) האם האינטרנט מסתרת הרדל"א וממשיך החומר של בני אדם איליו?
ג) האם המסירות נפש שלנו לפרוש מהאינטרנט הוא סימן שאנו מכירים ואוהבים את גילוי ה' בעולם, לגלות רק אותו ית' במקום מילוי הרצונות בלתי-מודעות לנו?
ד) האם המשיכה שלנו להאינטרנט בא מהרדל"א?
ה) האם זהו הסיבה שהאינטרנט הוא הנסיון האחרון, כדי שאנו יכול לאבחן בו ית' ולרצות לגלותו, ולבקש ממנו לפדות נפשנו מהאחיזה של האינטרנט עלינו, כדי שאנו יכולים לעבדהו?
ו) כיון שלא שיין להבין המקור האמיתי של הנפש ע"י חשיבה של "גורם ותוצאה", האם אנו יכולים לחסום החלל ולהחליף הזיהוי שלנו לנפש אלוקית כדי לגשר על מה שהיה נסבך ונמשך אחר האינטרנט, ע"י האמונה שכל א' מאיתנו הוא "אות" בהתורה, ושכל אחד מאיתנו נוצר רק לגלות רצונו ית' ולא את רצוננו?
ז) האם יש להשתמש בחשיבה של "גורם ותוצאה" ע"י שכל א' מאיתנו הוא אות בתורה, כדי שאנו יכולים להעזר להיות רץ ושב, בנסיון האחרון הזו, האינטרנט?

תשובה:

א. כן.

ב. כן.

ג. כן.

ד. מלהט החרב המתהפכת.

ה. לגלות אמיתת אור א"ס שכולל הכל.

ו. כן, אמונה חושית בהירה.

ז. כן.