מה העניין של חופשות נופשים על פי תורת הנפש? [#14823]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

1. האם יש עניין בתורת הנפש על פי התורה הקדושה לצאת לחופשות נופשים טיולים?
2. מה העניין? למה זה חשוב (אם זה חשוב)?
3. מתי צריך לצאת?
4. כמה פעמים בשנה?
5. ועם מי?
6. אדם שלא נופש כלל וחי כל הזמן את חיי השגרה שלו- יש עם זה בעיה לנפש?
7. ילדים שלא יוצאים לטיולים נפגעים בנפש?
8. האם יש עניין חשיבות לגור בבית מרווח? יש בזה תועלת לנפש הילדים ההורים?

תשובה:

כשם שיש צורך לגוף באכילה שתיה ושינה וכדו', כן יש צרכים לנפש. וחלק מן הצרכים הוא שינוי אווירה, פתיחות, רוחב לב, כל אחד ואחד לפי צורך נפשו.

אין כללים כמה פעמים וכו', כל דבר נבדק לפי צורך נפשו האמיתי של כל יחיד ויחיד. בית מרווח נותן פעמים הרבה שחרור, וכן העדר לחץ בין הילדים עצמם ובין הילדים להורים. אולם זהו חלק בלבד. נצרך גם אופן נכון של חיים.