צער אישה [#15121]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.בעל שציער את אשתו, ולמחרת הוא בלי להתייחס אליה, הולך לכולל ולא מפייסה. יש לו שכר על הלימוד?
2. יש ברכה בכסף שמרוויח מהכולל באותו הזמן?
3. מה אני צריך לעשות אם ציערתי את אשתי? אני חייב לפייס לפני שאני הולך לכולל? אפילו אם אאחר ויכול להיות שלא אגיע בכלל באותו יום?
תודה

תשובה:

א. יש לו שכר, אולם ערך תורתו נמוכה.

ב. ברכה מועטת.

ג. יש לנסות מאוד. נצרך שיקול דעת עדין בכל מקרה לגופו.