רשיון [#15118]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב הרב אמר להמעיט לנשים שימוש בנהיגה, למה? משום מה העניין של נהיגת נשים ברכב הוא מפוקפק?

תשובה:

כי גורם ליציאה למקומות רחוקים ומבודדים, ופעמים מרבה יציאות. ובדקות, זהו קביעות בכח הנפש של יציאה, היפך כל כבודה בת מלך פנימה, ויוצאת ומתערבת גם גברים רבים.