שאלה בענין טבילה [#15029]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

הרב כתב בתשובה למי שיש ספק אם הטבילה יזיק לו בבריאות, שיש לטבול. האם מי שזה קשה לו יכול לע"ע לנהוג בשאר ענינים במקום הטבילה, כמו מקלחת (מ' סאה), או "לטבול" ברחיצת ידים כשאומר נוסח עם שמות הק' כמובא בספ', או ללמוד משניות טהרות (כמדומה שכתב הרב כן פעם ענין זה דלימוד טהרות) עכ"פ ללמוד סוד? בכבוד רב,

תשובה:

מ"מ ראוי להתאמץ לפי האפשרות לפחות מידי פעם לטבול במקוה כראוי!