שידוכים משמיים [#14826]

כ"ה אלול התשפ"א

שאלה:

1. האם יש מצב שמישהו מתחתן עם בת הזוג הלא נכונה שלו עקב בחירה לא נכונה או עצם העובדה שהתחתנו בסופו של דבר (כדת משה וישראל) מעידה על כך שהם הזיווג הנכון משמיים במצב שלהם שבהשגחה פרטית הגיעו למצב של חופה וקידושין?

2. אישה שהתחתנה ולא שבעת רצון מבעלה בלשון המעטה ויש שוני ביניהם בחכמה, באמונה, במידות, דברים שבתקופת הפגישות לא היו ניכרים כמעט בכלל ייתכן שבתקופת השידוכים אולי לא ביררה מספיק או לא עשתה השתדלות מספיקה ולכן התחתנה עם מישהו שלא מתאים לה?

תשובה:

כל דבר מושגח בהשגחה פרטית, פעמים זהו זיווג לפי השורש, ופעמים לצורך תיקון חלקי לאדם. וחלק מן ההשגחה לתת לאדם ללכת כפי רצונו, ולתקנו על ידי זה. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ואם הצעד נעשה בחוסר אמונה, מתוך שיקולים זרים, נותנים לאדם לילך בדרכו. אולם אם עשה כן מתוך אמונה, יד ה' חיברם כרצונו.