אמונה [#14965]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב 1. מדוע בפנמיות דוד נרדף ע"י בנו אבשלום ומה הדבר בא ללמד לכלל ישראל? 2. בתפילת ראש השנה- ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו, מה מכוונים בכל אחד איזו מדרגה לכל אחד? אם הרב יוכל לפרט 3. בתפילת ראש השנה- תהילה ליראך ותקוה טובה לדורשיך ופתחון פה למיחלים לך, מה לכוון בכל אחד 4. שמעתי בשיחה שדברו על מלחמת גוג ומגוג שישארו רק שבעת אלפים , אחד ממשפחה, שניים מעיר. האם זה יתכן? נשמע קשה מאד יותר מהשואה. תודה רבה יישר כח

תשובה:

א. מפני שנשא אשת יפת תואר. עיין ספר המפואר, דרוש על אשת יפת תואר. ועיין אפיקי ים (נדה, יז, ע"א). ואבלשום בעון דוד בבת שבע שהלך אחר עיניו, עיי"ש. ועיין רמ"ע מפאנו (מאמר שבתות ה', ח"ו). ב. נא לעיין במחזורים עם פירוש. אם לאחר הלימוד יש שאלה אשתדל לענות בשמחה. ג. כנ"ל אות ב'. ד. כן, כ"כ בחסד לאלפים.