ביאת המשיח [#15092]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

א. האם ביאת המשיח היא בהכרח תוך ששת אלפים שנה ב.האם ביאת המשיח היא גם בשביל אלה שכבר אינם בעלמא דידן

תשובה:

א. כן. ב. זהו אור שיאיר בכל העולמות!