המצב קשה מאוד אם ילדים- קורונה [#15213]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב הי"ו שלום רב!
כפי שכבר ידוע המצב קשה מאוד והמטרה כרגע בעיקר היא הילדים.
לצערנו, גם אנ"ש שיודעים את האמת ואת הסכנה, מתלבטים באם לפעול על פי ה'נחיות' (בדיקות קבועות, זריקות...) בשביל שהילדים יהיו במסגרת ולא תהיה סיבה לרשויות לטעון לאי קיום חינוך חובה.
גם אנחנו חוששים, אך לנו צעד נואש זה נראה מוטעה מיסודו, מכיוון שברור שהזריקות מסוכנות וגם הבדיקות הוכחו כפוגעות.
מה גם שהבריאות הנפשית של הילדים נתונה לשגעונות הממסד בתוך המסגרת (אפליה, הפרדה, מסיכות, בידודים וסנקציות).
איך כבודו רואה את הדברים ומה לומר לחברים שחושבים לפעול כך מתוך לחץ?

תשובה:

כל הנידון מתחילה האם להתחסן אם לאו, זהו "נידון בהשתדלות". אין סיכון גבוה בלקיחתו שיאסור שימוש בו. בכל תרופה וחיסון יש סיכון.
אלא שכאשר לא ברור רמת הסיכון העתידי, זה מקטין את הצורך להשתמש בו לצורך השתדלות. ותלוי בהכרעת חכמי הדור לטובת הדור.
אם יש צורך להשתמש בו לצורך לימודים וכדו', אין שום מניעה.