חלק אלוק ממעל [#14433]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

א.מה הכוונה שהאדם הוא חלק אלוק ממעל, האם זה כפשוטו,   ב. והאם זה נאמר רק לגבי ישראל ולא לאומות העולם,ואם כן מה ההבדל

תשובה:

לא מדובר על עצם הוית אמיתתו, אלא על גילויו, גילוי אור א"ס. וכולם כלולים בו, אולם אצל ישראל זוה בגילוי בשורש נשמתם, משא"כ אצל אוה"ע.