עבודת ה’ בדור זה [#14422]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
בדרך כלל אדם תמיד מחשב מה לעשות בכל תחום לטווח הארוך לפעמים זה במודע ולפעמים זה בתת מודע אבל זה דרך האדם וצורת החשיבה ובמעשים בפועל למרות שתמיד המשיח יכול לבוא אבל בפועל אדם חי את חייו כרגיל וזה גם הנכון פשוט בבד בבד לקוות לצפות תמיד שבמהרה יגיע אבל עכשיו אנו ממש לקראת משיח אוטוטו ולא שאני מחשבן אלא זה דברים ברורים וגלויים לכל אז איך צורת החשיבה צריכה להיות כי זה נפקא מינה להרבה דברים ובכללי האדם מאוד מסתבך כך , וגם הכוחות הפנימים נחלשים כי יודע לא יסיים אז איך לבנות תכנית בפרט גם שיכול שלא יצלח כי אנו בתקופה בעייתית שיהיו צרות ושינויים בעולם כולו ואני מתייחס לכל תחום וגם בעבודת ה' כל מיני דברים

תשובה:

אי אפשר לדעת מתי יבוא משיח, מקוים ומיחלים ומצפים שהיום!!!

אולם ח"ו גם יכול להתעכב ימים, שבועות, חודשים, ושנים... ולכך כמעט ואין לשנות מחמת כן, לא עליך המלאכה לגמור, ומה שלא גמר ה' ישלים בעדו.