קורונה – ערב שנת השמיטה [#15227]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב,
הרב נשאל לאחרונה: שמעתי שאומרים שהחפץ חיים אמר שלאחר עשר שמיטות יהיה מלחמת גוג ומגוג האם זה נכון מדובר על השמיטה הזו שהיא העשירית ? אם כן מה צריך לעשות עם הדבר איך מתכוננים לכך? ואם זה נכון האם הרבנים לא צריכים להכין את עם ישראל לדבר ולדבר על זה במפורש?
הרב ענה: כן. נתבאר בהרחבה בתשובות עבודת דורנו זה, ושאנו נמצאים בתוך גוג ומגוג.
אני עוקב אחרי דברי הרב, ולאורך התקופה ראיתי שהרב מסתייג מהערכות באשר לזמן שימשך עד לגאולה השלמה. בתשובה זו נראה שהרב רואה שלא זו בלבד שאנו בעיצומו של התהליך, אלא שאנו לקראת סיומו.
אם הבנתי נכונה, לתשובה משמעות עצומה: עד עתה התמסרתי לעבודה בהתאם לתקופה, כפי שהרב מנחה, אך לא ידעתי שאנו בקצה התהליך - ושכפי הנראה אנו קרובים עד מאד לסופו (בטווח השנה - שנת השמיטה). אם כך, עלי בלי נדר לפעול עוד יותר על מנת להתכונן ברמה הרוחנית לכך!
האם אני צודק בהבנתי ובמסקנות הנזכרות?

תשובה:

לא!!!