תורה [#14972]

כ"ו אלול התשפ"א

שאלה:

שבת שלום לכבוד הרב שליטא.

משה רבינו עלה להר 40 יום שלושה פעמים . פעם שלישית משה עלה לקבל את הלוחות השניות. השאלה למה צריך להיות 40 יום הרי 40 יום ראשונות זה היה לקבל את כל התורה שבכתב והתורה שבעל פה והקבלה והכל. 40 יום להתפלל לקב"ה ועוד 40 יום לקבל לוחות שניות, אז שוב למה צריך 40 יום שוב לקבל תורה הרי קיבל הכל ב40 יום ראשונות שעלה. לי נראה שקיבל תורה נוספת השאלה היא איזה ?
וגם שרשום ש 40 יום עלה להר להתפלל שהקב"ה יסלח לעם ישראל, לא נשמע הגיוני ש 24 שעות במשך 40 יום התפלל, אז איך זה היה בדיוק ?

כמו כן למדנו ממשה רבינו ויהושע בן נון שמי שמקבל את המושכות זה מי שהכי מתאים לכן יהושע בן נון היה הממשיך של משה רבינו ולא בניו של משה רבינו, ומכאן הקב"ה לימד אותנו שנותנים את המשך ההנהגה למתאים ביותר, אז למה אצל החסידים הממשיך הדרך זה דווקא הבן ולא משנה גם אם הוא הכי חכם הכי קדוש מכל החסידים, וכמו ששמעתי שיש עכשיו אדמור צעיר בן 22 שזקני החסידות באים אליו ומקבלים ממנו עצות וכו...
מה דעת תורה בעניין , האם זה הדרך הנכונה , אשמח מאד לשמוע את דעת הרב בעניין שמביא את דעת התורה הצרופה והטהורה ביותר
הקב"ה יזכה אותו לרוב נחת מכל יוצא חלציו.

שמעתי בשם הרב יקותיאל פיש ששמע מצדיק שאמר שמה שקרה במירון , זה מלחמה על המשיח היה, שיש כאלו מתוכנו שלא רוצים בגילוי משיח ולכן מבצעים פעולות להרוג אותו, והפעולות הרוחניות שהם עושים משפיעים ובמקרה דידן, במקום שהמשיח היה אמור למות מהפעולות הרוחניות שהם עשו למימתו של משיח צדקנו הקב"ה המיר את זה ב 45 הרוגי מירון.
האם יש אמת בדברים הללו ?

תשובה:

מ' יום זהו זמן יצירת הולד, וכן זמן של כל יצירה. וזהו מ' יום של תפלה, היינו בחינת ומדרגת יצירת עולם התפלה. וכן מ' יום אחרונים, זהו זמן יצירת לוחות שניים.

אצל הבעש"ט תחילה המשיך בנו ר' צבי, ואח"כ אמר שאביו נתגלה אליו ואמר לו לתת זאת לתלמידו, המגיד ממעזריטש. וכן הרבה בחסידות. בדורות אחרונים יש שינוי בדבר.