שמירת עינים [#14964]

כ"ח אלול התשפ"א

שאלה:

שלום עליכם,לכבוד הרב. 1. היום דנים בהלכה עם אחי ותהינו האם חוקי השמרות עיניים חלים על גברים שאינם מסתכלים על גברים לבושים בצורה לא צנועה? (i) החכמים (מגילה כ"א) מציינים כי פוצ'אץ 'הוא אדם לבוש מגונה, רש"י נוקט זאת במילים נוספות שירכיו נחשפות; מיד חושבים על כדורגל, רוגבי ומתרגלים אחרים בעיסוקים הלניסטיים; (ii) הרב קנייבסקי שליט"א קבע כי מנהג הגוישה של לבוש מכנסיים וחליפות צמודים יכול לגרום לנידוי. בנדרים ט: ובנזיר ד: אנו רואים מהסיפור הנרקיסיסטי הזה של רבי שמעון הצדיק ז'ל כי גברים יכולים למצוא יופי גברי לא פחות מרתק ומפתה צ'אס ושום כמו יופיים המפואר של נשים. כיום, כל כך הרבה גברים מתהדרים בהלניסטית ביופיים ובגופם לעולם ולא רק במגזינים מבריקים אלא ברחוב הראשי. רבי שמעון הצדיק עצמו נשבה ביופיו של הצעיר בסיפורו, כך שבשביל ה'יד 'הרגיל יתכן שהאצטזר חארה ישתמש ברמז זה בזמנים מוזרים אלה כדי להציע הצעות פסולות. 2. אם גבר "סובל" מאטרקציה מאותו מין, שללא ספק ניתן לרפא אותו, האם חוקי השמרות עינאים חלים על מצבו - במיוחד לאור חוסר הצניעות הגברי המודרני ברחובות? בבקשה, האם אתה תהיה כל כך אדיב ואדיב עד שתקדם הנחיות בנוגע לשמרות עיניים לגברים, בין אם הם נמשכים אך ורק לנשים ולאותם נשמות מסכנות - הנאבקות לעתים קרובות בכאב שקט - שעשויות להימשך לגברים או לשניהם. תודה מקרב לב על הזמן היקר שלך, אשר מוערך מאוד.

תשובה:

א. כן, זה מעורר את היצרים, ואת החיבור לעוה"ז, ומסיח דעת מהחיים האמיתים. והוא בכל מה שאמרו אל תפנו אל האלילים, ודרשו, אל תפנו אל מדעתכם. ב. אסור, ולא גרע מאיסור נשים באנשים, שנחלקו בכך הפוסקים. ועיין משנה הלכות (ח"ד, סימן קלד וסימן רכב). ואגרות משה (אהע"ז, סימן סט). ודברי יציב (אבה"ע, סימן לה). ואז נדברו (חלק יב, סימן לט, וסימן מה). ועיקר ההלכה לאסור אף איסור הסתכלות נשים באנשים. כל שמסתכל לשם זנות לכו"ע אסור. וכל שאינו לשם זנות, אלא לשם יופי וחיבור לעוה"ז, נאסר מצד אל תפנו אל מדעתכם.