בעניין עייפות בבוקר של ראש השנה [#15142]

ו' תשרי התשפ"ב

שאלה:

שלום לרב שליט"א
יש משהו שטורד אותי הרבה. כמעט תמיד ביום א' דראש השנה, בדרך כלל מתפלל אז כותיקין, אני נלחם בשינה באופן שאינני מכיר בכלל בכל השנה בשום פעם. ממש מרגיש כאילו משהו גדול ממני הרבה מכניס אותי לשינה, אפילו באמצע עמידה דשחרית בתוך כדי עמידה! וזה מאוד מפחיד אותי תמיד ומשאיר בי רושם קשה. אני נלחם מאוד נגד זה, בכוחות על, ובסוף נרדם לרגע ומרגיש כאילו הפסדתי, כאילו ניצחוני. אינני יודע מה זה, אם מעורב פה דמיון - מה שלא נראה לי, (אני לא רגיל להתפלל מוקדם כ"כ בכל השנה) -והא ראיה שביום השני זה כבר אחרת. האם יש בזה בעיה מצד מאן דדמיך בריש שתא והאם זה קשור לזה, אולי לא נורא שנרדמים לשתים שלוש דקות. ואם זה "עניין" כלשהו, האם רק אני חווה זאת? והאם יש עיצה לזה? בכבוד רב, אקווה לתשובה עוד לפני ראש השנה. כוח"ט

תשובה:

אין בזה שום בעיה ואינו כלל בכלל מאן דדמיך בריש שתא. הסר דאגה מלבך, וקום בשמחה לעבודת הבורא!