קללתו של ירמיה על קוניה [#15137]

ו' תשרי התשפ"ב

שאלה:

כיצד השפיעה קללתו של ירמיה על קוניה ( ירמיה כ"ב: פסוק'ם כ"ח-ל) על פוטנציאל התוצאה של משיח בן דוד? זרובבל/נחמיה לא עלה למלכות ישראל. עוד שאלה: האים זה אפשרי שהמלכות משיח בן דוד יבוא מהבן השני של שלמה? (משיבה בת פרעו)

תשובה:

מי אמר שהשפיע. נא להסביר את השאלה מתוך מקורות. אשמח לקבל שם השואל המדויק!