ענין שקט נפשי [#15306]

כ"ד תשרי התשפ"ב

שאלה:

א) ככל שהעולם הפנימי שלי מתחדד לאורך השנים, אני מצריך הרבה שקט בנפש, ואני אוהב ללמוד רק במקום שקט, בפרט בביתי. אמנם אני צריך ללמוד גם בבהמ"ד ואיני יודע מה יותר מפריע, לימוד בבהמ"ד כשיש קול תורה, שאז אין הרעש שם מפריע לי אלא יש הפרעה מצד שקשה לי לרכז בבהמ"ד כשיש שם הרבה בנ"א, או לימוד בבמה"ד שקט, שהוא מאד טוב עד שמגיע אחד ולמד שם בקול, שאז כמעט איני יכול ללמוד מחמת הקולות של אחרים. מה הרב מייעץ בזה.

ב) מהו באדם שלומד טוב יותר כשהוא לומד עם מחשב שלו (או ראיית קבצים של ד"ת עליו או לצורך כתיבת חדו"ת) וכל היום הוא לומד במחשב שלו הן בבמה"ד הן בבית, שעי"ז הוא לומד בהרבה שקט ויש לו הרבה תענוג מלימוד בצורה זו, האם דבר זה אינו מומלץ למעשה כיון שיש בזה חסרון גדול על שהוא לומד כל היום על מחשב כיון שעי"ז בדרך כלל אינו לומד בקול ועוד משום שילדים בביתו רואה אדם שמסתכל על מחשב ואינו נראה כאדם לומד רק כאדם שמסתכל על מחשב?

ג) לאחרונה נתעורר אצלי הרבה חושך והרבה מידות רעות, פעם עצלות מאד ופעם כעס הרבה ופעם עצבות הרבה ופעם התעוררות לתאוות בלתי ראויים וכל מיני מידות רעות, ואני חש שאיבדתי את האיזון בנפשי, וגם אני מרגיש שיש לי הרבה חוסר יראת שמים מימים הקודמים שלי, האם הבעיא כאן הוא שיש לי חוסר יראת שמים וא"כ אני צריך לקנות יותר יראת שמים, או הבעיא הוא שיש כאן חוסר איזון כללי בנפשי וא"כ עבודתי לקנות איזון הנפש, או אפשר הבעיא הוא שאני לא מדבר דיו עם הרבש"ע. הפלא הוא שאני תמיד חושב על מציאות הקב"ה וכיצד לעבוד אותו, רק שחסר אצלי דקדוק הדין כפשוטו (לדוגמ' איני מטריח עצמי להתפלל כל התפילה או להתפלל במנין, משום שאני רק מנוחת הנפש ושקט עכשיו), וחוסר יראת שמים בסיסית, וגם לאחרונה יש לי חוסר שליטה על כמעט כל המידות שלי וכמו שאמרתי, ואני מרגיש שאני נמצא במצב של שבירה ואני מתפלל הרבה לרבש"ע שה' יחזור אותי לתשובה שלימה וגם אני בוכה על לזה לפעמים ועדיין אני נמצא בחושך. מה הרב ממליץ לעשות?? ד) תודה מאד מאד להרב מכל הלב.

תשובה:

א. ביהמ"ד עדיף.

ב. לפחות מעט ילמד מתוך ספר.

ג. ראוי לקחת כמה נקודות קטנות, ולעבוד עליהם בקביעות. עיקר הקושי הוא "ההתפעלות", ועי"ז חוסר קביעות.