ערב רב [#15321]

כ"ד תשרי התשפ"ב

שאלה:

שלום ושנה טובה ומבורכת לרב שליט"א מחכים ומצפים לגאולה ברחמים

א. הרב האם מה שכתוב בזוהר הקדוש שיהיה חושך 15 יום לפני ביאת משיח זה חייב לקרות כפשוטו או שזה בפנימיות מדובר?

ב. כתוב גם בזוהר הקדוש שייראה כוכב 45 יום לפני כן כוכבו של משיח האם זה ייראה ? או שוב לא מדובר כפשוטו ?

ג. כתוב שיבוא משיח בן יוסף לפני כן האם זה היה כבר כלומר האר"י הקדוש שהיה משיח בן יוסף או שזה עתיד להיות ?

ד. מישהו אמר לי שכתוב בזוהר הקדוש שהסיבה שהערב רב שולטים עלינו כבר למעלה מי 70 שנה, זה בגלל שמשה רבינו שאל אותם האם אתם רוצים את השכר שלכם שיצאתם איתנו ממצריים עכשיו או באחרית הימים, והם אמרו באחרית הימים ולכן קיבלו את השכר בצורה של שילטון על עם ישראל והקמת המדינה, האם זה נכון ,זה כתוב בזוהר הקדוש ?

ה. האם כדאי לצבור אוכל ומים ונרות לקראת מלחמת גוג ומגוג שנראה שתהייה השנה ? ואם כן לאיזה תקופה ? והאם יש עוד הכנה גשמית שצריך לעשות מעבר להכנה הרוחנית ?

ו. האם לימוד פנימיות התורה של תורת הנפש לדוגמא הספרים של הרב דע את גאולתך, הוייתך, נשמתך, עצמך, כוחותיך, אז רק כדאי לקבל תמונה להבנת החשיבות של לימוד בספרים הנ"ל, אני שואל כמה זה נחשב מבחינת השכר אם נגדיר כך לי לעולם הבא, או מצד הלשמה כמה זה יקרב אותי לקב"ה ,האם זה נחשב יותר מלימוד הקבלה, חסידות, גמרא, הלכה, או פחות, או אותו דבר.?

ז. שמעתי שיעור על השבטים האבודים שיש שבעולם, בסין, באפגניסטן, בהודו, וכו... שהם מקיימים מצוות שהם זוכרים ואומרים שהם בני ישראל ויש להם כמו באפגניסטן ספרי יחוסין עד יעקב אבינו, וכוו..... האם נזכה שהם יחזרו אלינו ?

ח. מה לגבי החילונים ולגבינו אנו החרדים, האם יהיה זמן שבו אליהו הנביא יתגלה ויגיד לנו ולחילונים תחזרו בתשובה תזרקו אתם החרדים לדוגמא , את האייפונים, פאות נוכריות, התחברות לערב רב בשלטון ,התנתקות מכל הליבה וכל מה שנקרא התחברות למוסדות השילטון,תחפשו רק קירבת אלוקים וכנל לחילונים תחזרו בתשובה ואז מי שיחזור ייזכה להישאר ומי שלא לא ייזכה, או שיבוא משיח ואז מי שזכה לעשות תשובה זכה ומי שלא לא ייזכה ?

תודה רבה לכבוד הרב שליט"א על המענה לשאלות שלנו אוהבים את הרב שנה טובה ומתוקה מחכים להתגלות משיח , רוצים בהתגלות משיח ולראות במפלת וכילוי והנקמה בכל מלכות העמלקים והערב רב בעולם ובארץ ישראל כבר.

תשובה:

א. בדברי אגדה ככלל, ובפרט בזוה"ק אינו בהכרח כפשוטו.

ב. כנ"ל אות א'.

ג. זה התחיל אז וממשיך כל העת, הארת משיח בן יוסף.

ד. זה אחת מן הסיבות.

ה. מי שחושש שיצבור אוכל לשבועיים.

ו. זה פתחים להבין את דברי חכמי הדורות באופן ברור ומסודר.

ז. כן.

ח. יהיה גילוי הארה בבחינת אליהו, ואינו בהכרח שיתראה פנים בפנים, אלא יתכן ב"אורח שכל", באופן של הארה של הכרת האמת, ובחירה לכל יחיד ויחיד האם לחזור למוטב.