קץ [#15309]

כ"ד תשרי התשפ"ב

שאלה:

א)בקונטרס "כלו כל הקיצין" של הרב דתהילות ישראל זצ"ל אמר הרב רומפלער, "משנת תש"ס עד שנת תש"פ כבר עברו עשרים שנה ואיננו חושב ואין לי הוא אמניא שיכול להמשך עוד שנה שנתיים או שלש. אבל ההכנות לגאולה שלימה בודאי יתחילו עכשיו..." הוא אמר זאת בהושענא רבה בשנת תש"פ קודם פטירתו. השאלה הוא דלפי דבריו כבר עברו ב' שנים וא"כ המשמעות הוא שיש רק עוד שנה שהוא גמר הזמן של בעתה שהמשיח לא יתעכב יותר. האם זה מוכרח להיות או שח"ו יכול שהמשיח יתעכב ח"ו גם לאחר שנה זו וא"כ ח"ו וח"ו יכול להיות ה"חימה שפוכה" ח"ו?

ב) כיון שכבר "כלו כל הקיצין" האם מותר לחשוב מתי יהיה הקיץ וכן להודיע אחרים? או עכ"פ לומר לאנשים שביאת משיח הוא מאד קרוב וא"כ צריכים להכין באמת לביאתו ולעשות תשובה כמו שצריך ("משיח בא ממש בקרוב! היום או למחר או השבוע זאת או בשבועיים או בחודש הזו או בחודשיים! האם אתה רוצה להחזיק במכשיר חכם וחיבור אינטרנט כשהמשיח יבא??")

ג) למה הרב אמר בכמה תשובות לחשוב על ענינים אלה, הא צריך לידע זאת כדי להכין עצמו כראוי וכן להכין את העם כראוי, שאם אנו יודעים שמשיח צריך לבוא בשנה זו בתאריך מסוים אז כל העם יכולים להכין עצמם כראוי ולא לחיות בשטחיות. (נכון שכל אדם צריך לחכות לביאתו בכל יום אבל פוק חזי שאין צפיי' כמו שצריך. אמנם אם היו יודעים זמן מסויים שמשיח צריך לבוא אז לכאורה קל להציבור לעשות תשובה באמת לקראת ביאתו...

תשובה:

א. משנת תש"פ, העולם נמצא בהתפוררות, והשורש, מ"ש חז"ל ששית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב. וכבר עתה שסמוך לחד חרוב, מתחיל להיחרב. כי אנו כבר בבחינת משעה תשיעית ואילך וקרוב לפלג המנחה, ולכך כל דבר מתחיל להתפורר. וכל בר דעת רואה, שעוד ועוד דברים נופלים ומתפוררים.

ידוע מהרבה צדיקים שקודם פטירתם ראו את הגאולה וסברו שזו גאולה כללית, ובאמת זה היה קץ וסוף וגאולה פרטית של נפשם. ואנו מצפים ומייחלים לביאת משיח היום, בלי שום חשבונות!!!

ב. צריך לחפש ולהחזיק באמת מפני שהיא אמת, ואינו תלוי בביאת משיח מתי יהא. אולם לפעמים ניתן להשתמש בכך מעט שאולי יבוא ממש היום, אולם לא לבנות על כך את פנימיות תפיסת נפשו אלא אחכה לו בכל יום.

ג. הקב"ה אינו רוצה שידעו את זמן ביאתו, "פתאום יבוא האדון אל היכלו".