ירידה אחר יום כיפור [#15342]

כ"ה תשרי התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
א) אם אדם נפל לחטא גדול במוצאי יוה"כ האם הוא מאבד את כל המדרגות של הימים נוראים וכל הטהרה של יוה"כ והוא צריך להתחיל כל עבודתו מתחילה, או שעדיין יש לו את כל העליי' של ר"ה ויוה"כ רק שהוא צריך לקום מלכלוך החטא ולהמשיך את תהליך עבודתו של סוכות והושע"ר ושמחת תורה ולא להשגיח על הכשלון שלו? ב) איך הוא יכול לחזק עת עצמו ולא ליפול ליאוש מחמת שמרגיש שכל עבודתו ועלייתו ביוה"כ היה מזויף ודמיון והיו לריק? ג) איך האדם יכול להתחבר להאור מקיף של כל יו"ט ולא ליפול לדמיונות?

תשובה:

א. אנו עדיין בתוך ירח האיתנים, בתוך מהלך של תשובה, ועתה לאחר יוה"כ, עיקר המהלך תשובה מאהבה, "וימינו תחבקני", ולכך יעשה בזו העת ממש תשובה מאהבה לפי ערכו.

ב. יברר את "שורש סיבת הנפילה", ויסדר סדר עבודה נכון עבור שורש פורה ראש ולענה זה.

ג. מתוך בהירות מה מדרגתו – אור פנימי, ומה מדרגתו באור מקיף. המודעות שזה מדרגת המקיף ולא הפנימי שלו, זהו יציאה מדמיונות.