מקור לקריאה על כוחות נפש נוספים [#15255]

כ"ה תשרי התשפ"ב

שאלה:

שלום הרב. האם קיים ספר או חוברת שכתוב בו כוחות נפש רבים וכל כח מה פועל באדם?

תשובה:

השורש שבעים כוחות, ונתבארו בסדרת דע את כוחותיך. ועיין עוד בספר הכרת עצמית בסופו.