התקשרות לצדיקים [#15361]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

מוזכר בספרים שיש עניין של התקשרות לצדיקים ובספר שארית ישראל מובא שכאשר מגיע לקר"ש ושמונה עשרה אינו צריך להרגיש הדביקות בצדיק רציתי לשאול את הרב למה שונה הקר"ש משאר התפילה שדווקא שם אין צריך להרגיש התקשרות לצדיק

תשובה:

בק"ש, בפסוק ראשון, יש יחודא עלאה, שאין עוד מלבדו כלל, וא"כ לא שייך יחוד דרך הצדיק.