מוות קליני [#15357]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד מורינו הרב שליט"א

יש לי ידיד שלמד אצלינו בישיבה בשם יוסף זוהר  שעבר תאונת דרכים ועבר מוות קליני וסיפר מה שראה בעולם העליון ואמר שראה כמה כמה דברים.
א . שרוב העבירות הבולטות שם כ90 אחוז זה על שמירת העיניים ועל קדושה האם כך הדבר ?
ב. הוא אמר שהחזירו אותו לחיים זה בגלל שעשה הרבה חסד אם אנשים מסכנים  ושלשה מהם קיבלו עליהם מיתה במקומו ובאמת מתו אחרי שהוא התעורר האם יכול להיות חסד יכול להציל אדם ממות ובאלו תנאים ?
ג. יש לו דוד צעיר שנפטר בפתאומיות וראה למעלה שהסיבה לכך זה מקללה שקיללו הוא האם כך הדבר שמקללה אדם יכול למות ?
ד. הוא אמר שראה שאף פעם לא קיים מצוות התשובה "לא אמרתי בעולם סליחה אמיתית ורצינית על מה שעשיתי אני צועק חזק ביום כיפור חטאנו עוינו פשענו אבל באמת לא היה דבר אחד שהתחרטתי עליו "!  רציתי לשאול איך עושים באמת תשובה. ? עכשיו עבר יום כיפור ואני מרגיש שאמרתי את כל הוידויים אבל אני לא מרגיש שהתחרטטי עליהם באמת? איך אפשר באמת להרגיש חרטה ?
יורינו הרב דרך שנעשה ונתקרב אל אבינו שבשמים.           תודה רבה וישר כח

תשובה:

יש ריבוי בתי דינים למעלה, ובכללות כ"ד בתי דין, ובפרטות יותר בכל מדרגה ומדרגה יש ב"ד לפי אותה מדרגה.

סיפור זה נמצא בבי"ד הראשון בלבד של זמן יציאה מן העולם, והדבר תלוי בדיינים המרכיבים אותו. זה היחס הכולל לכל הסיפורים מן הסוג הזה.

חסד מציל ממוות, כמ"ש בר"ה (יח, ע"א) על בני עלי, וכמ"ש כי אם בחסד ואמת יכופר עון. מקללה אפשר למות, אולם תלוי במדרגת המקלל והמקולל.

עיין ר' יונה בכ' עיקרי התשובה, עיקר החרטה.