מידת העצלות [#15375]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

א. מדוע העצלות היא כ"כ מידה רעה לכאורה יש מידות הרבה יותר רעות כמו אכזריות ועוד הרבה

ב. כאשר יש אפשרות לעשות יותר בקלות כגון ללכת ברגל או ברכב האם זה עצלות. או בעצם החיים היום מאפשרים הרבה מאוד אפשרויות להקל את העבודה מתי זה עצלות ומתי לא?

ג. הרב בשיעור מביא מעשה על אחד מגדולי ישראל שלעת זקנותו ישן על מיטתו ורצה לשתות מים והסתפק האם הוא אינו רוצה או שזה עצלות ואני לא מבין הרי זה ברור שהוא עייף והגוף דורש מנוחה אז אין זה

משנה אם זה עצלות או לא ס"ס אין זה מידה רעה כלומר אני שואל באופן שורשי יותר זה ניחא אם האדם מתעצל ללא צורך שיש כאן מידה רעה אבל כאשר זה מאמץ ביחס לכוח הגוף אין זה מידה רעה
ד. כיצד נראה האדם השלם שתיקון או מידת העצלות

תודה רבה

תשובה:

א. מי אמר שהיא גרועה יותר מאחרים? במדת מה בכל מדה יש בחינה אחת שגרועה יותר מכולם. ובכללות העצלות היא חיבור לכבדות החומרית, שסותרת לכל תנועה בכלל, ובפרט תנועה רוחנית. כי הרוחני קל ומתנועע בקלות, והעצלות מעלימה זאת!

ב. זהו שיקול דעת דקדושה היכן להשקיע את "הכוחות".

ג. כי לעולם יתכן שמעורב בדבר ולו חלק קטן של עצלות.

ד. בכל פעם שיש חשש ולו קל של עצלות, פועל לפחות "פעולה חלקית" כנגד כח העצלות. ובכללות תנועתו קלה ונעימה.