נישואי הבנים והבנות [#15243]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.

א. קיבלנו את תשובת הרב בענין תשובה אמיתית באלול [14498], והאמת שדברי הרב זעזעו את השואל, שבתוך הדברים נכתב שזו "תשובה חלקית ומכלל רשע עדיין לא יצא", ודוקא דברים אלו הביאו אותו לקבל קבלה חזקה יותר, כך לדבריו, כי אינו יכול לסבול את התואר "רשע", והתבוננו מהיכן זה נובע, האם זו אנוכיות, שלהכעיס את הבורא ית"ש נקל בעיניו, אך כשנוגע לתדמית שלו בעיני עצמו יש יותר כח לפרוש? האם זה דומה לאותו מעשה בגמ' באחד שתבע אשה לדבר עבירה, אמרה לו ריקא יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן מיד פירש, שהעברה נקל בעיניו אבל לא יכול לסבול הטומאה הנמשכת ממנה?

ב. ובענין אחר, הנה בעבר נשאלה השאלה בבית מדרשינו על מועד נישואי הבנים והבנות, והרב השיב לנו באריכות בטוטו"ד, כעת הגיע המועד, והשאלה שעלתה היא מה צריך לברר בשידוכים, על איזה נקודות לעמוד, וכמה חברים/ חברות/ רבנים/ מורות/ צריך לשאול? אם הרב יוכל לכוון אותנו הן לגבי בירור על בחור, והן על בחורה, כי מי מאיתנו שקצת נכנס לזה מוצא עצמו מבולבל, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול, גם כי הנתונים הנמסרים הם כלליים, וגם שהנשאלים מדגישים תמיד את הדברים הטובים, ומסיחים את דעת השואל מדברים שיכולים לגרע. בקיצור, איזה שאלות צריך לשאול, והאם להסתפק בדברים כלליים או גם לרדת לפרטים, וכמה אנשים צריך לשאול. על הכל יורינו רבינו ושכמ"ה, ויה"ר שנזכה לתשובה שלמה, כתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות, בתוך כל כלל ישראל. תודה רבה לכת"ר על כל התשובות שמחכימות אותנו מאוד, ומרוממות את מבקשי האמת.

תשובה:

א. זהו פן אחד לדברים!

ב. בעיקר על טוב לב וגמישות נפשית, בהקבלה לרמה רוחנית התואמת לשני הצדדים.

בכל מקרה לגופו יש לברר שיתאים באופן סביר לצד השני. וכל מקרה לגופו.

רמת הבירורים, כל שאין מתעורר חשות סגי בב' רבנים, וב' חברים קרובים.

רצוי לברר מהי הנקודה הטובה ביותר שבו, ומהי החולשה שלו, בעיקר.