ראש השנה [#15250]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

האם גזר הדין שנכתב בשמיים בא' וב' של יום טוב של ראש השנה מתחיל מא' בתשרי? או מצאת החג? או אחרי כיפור? או אחרי הושענא רבא? בקיצור ממתי הוא מתחיל? (נראה לי שזה מתחיל בצאת החג אבל אפשר לשנות עד הושענא רבא אבל רציתי לשאול מהרב כדי לדעת בוודאות).

תשובה:

דנו בכך רבות בדברי רבותינו. ובתמצית, עד יוה"כ שייך למה שנגזר שנה שעברה.

הדבר נידון במפרשים במסכת ר"ה, דף ט"ז, ע"א. ולוקט בילקוט מפרשים בהוצאת מתיבתא.