שורש של מי גבהה יותר? [#15314]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב
קראתי בספרי הרב על העיקרון שכל הנמוך שורשו גבהה יותר
לדוגמא ששורש הכלים גבהה מהאור וכן שורש האישה גבהה מהאיש
האם זה אומר ששורש הגוי גבהה מיהודי? האם שורש הדומם הוא הגבהה ביותר?
מה ההסבר?

תשובה:

על יהודים אמרו חז"ל, שכאשר עולים עולים למעלה מכולם, וכאשר נופלים נופלים למטה מכולם. ולכך ישראל כללות ההפכים בעצמם, והבן.

הדומם למעלה מן צומח חי ומדבר בשורשו, כי הוא למעלה מן התנועה, קרוב יותר להווה תמיד.