תורה ותפילה [#15253]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

תלמוד תורה גדול מתפילה,השאלה הרי התכלית היא דבקות בהשם,אז למה דבקות על ידי תורה הוא יותר גדול מדבקות על ידי תפילה

תשובה:

תפלה, דבקות מתוך חסר ובקשה להשלמה, או הודאה על כך. תורה, דבקות בשלמות.

התפלה היא "כלי", התורה היא אור – נשמת כל העולמות.