תפילה [#15231]

כ"ז תשרי התשפ"ב

שאלה:

ראשית תודה רבה לרב שמקדיש מזמנו לענות לכל השואלים שהתועלת מרובה למאוד מאוד ויהי רצון שהרב ימשיך לאורך ימים ושנים להגדיל תורה בעולם רציתי לשאול אם להתפלל על ליברמן שר"י ועוד רשעים כמותו שה' יקח אותם או יחזרו בתשובה

תשובה:

זולת צדיקים בעלי תפלה, יש להתפלל על כלל הרע שיכלה, ולא להיכנס לפרטים אלו.