המגפה הבאה? [#14796]

כ"ט תשרי התשפ"ב

שאלה:

הרב, אנחנו לא במכת החושך. המגפה הבאה והאחרונה היא מכת הריגת הבכורים. איך זה ישפיע עלינו?

תודה!

תשובה:

בשונה ממכות מצרים שהייתה מכת חושך ונסתיימה ואח"כ התחיל מכת בכורות, ועליה נאמר לילה כיום יאיר, לישראל. עכשיו מכת חושך ממשיכה, בבחינת אור וחושך משמשים בערבוביא. והיא נכנסת יחד עם מכת בכורות (והוא חיבור שני הראשיות, ב – ראשית, כתר וחכמה יחד).

וצורת מכת בכורות השתא, בכור – ראשית. ובמצרים הוכו בכורות הן אדם והן בהמה. והשתא יוכו "כל הראשיות" של עלמא דשיקרא, ובראשם "ראשית" גוים עמלק ואחריתו עדי אבד. והקב"ה יכה ויעקור כל ראש, כל ראשית דקלקול, במקום, בזמן, ובנפש, בדומם צומח חי ומדבר. והדברים ארוכים ועמוקים.