תפקיד האדם [#15460]

כ"ט תשרי התשפ"ב

שאלה:

איך אדם יודע מה תפקידו הייחודי בעולם [כמו שהרב דייק מהמסילת ישרים שלכל אחד יש תפקד ייחודי בעולם].

תשובה:

בחיצוניות, עליו לחפש במה הוא מיוחד ויחודי. ובפנימיות, ככל שיעסוק בתורה ומצות לשמה, כן יזדכך ועי"ז יכיר חלקו מתוך הכרה פנימית של עצמו. והקב"ה יסבב לו בהשגחה פרטית את חלקו הראוי לו בפועל.