בירור הנצרך בשידוכים [#15573]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

השבוע קבלנו בשמחה את תשובת הרב (15243) שהאיר לנו בבהירות את תמצית הבירור הנצרך בשידוכים, ואנו בטוחים כי תהיה לזה תועלת לכלל, באשר הדברים מתפרסמים ברבים. ומענין לענין, עלו שאלות נוספות, א. אם הוברר שיש התאמה גם ברמה הרוחנית, אך המדוברת מחזיקה ברשותה מחשב עם אינטרנט מסונן (נט פרי) לצורך לימודיה ועבודתה, האם יש לחשוש מזה? ב. לאידך גיסא בבחור, שהוברר שהוא טוב לב ויר"ש, אך הוא מעשן, האם יש בזה פגם שצריך לחשוש לו? ג. על מועד החתונה, האם יש להקפיד על המובא בשו"ע שנהגו לישא בתחילת חודש דוקא, או שבזמנינו שאנו רואים שהמנהג הוא לישא בכל החודש כולו, ואין לך יום שאין בו שמחת נישואין ב"ה, א"כ דשו בה רבים ואין להקפיד ע"ז כלל, וכמו שמובא בשם הגר"א שלא חשש, באמרו בידך עיתותי, וכל העיתים שוים לטובה? תודה רבה לכת"ר שמקדיש מזמנו להשיב על שאלותינו, להורות לנו דרך ברורה, ימים על ימי מלך תוסיף, ושכמ"ה.

תשובה:

א. יש לבדוק היטב היטב, סיבת ההחזקה, איזה אתרים פתוחים, רמת השימוש, וכן אם יש שימוש מלבד לצורך עבודה, וכן אם יש מודעות לגודל הסכנה.

וכן אם נמצא במקום עבודתה או בבית.

ב. אם אין חששות נוספים, גם זה אינו חשש.

ג. מי שאין לו מסורת להקפיד על כך, אין צורך להקפיד.