בן/בת הזוג [#15567]

ו' חשון התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב שליט''א. ברצוני לשאול מספר שאלות:

א)לגבי ציפיות מבן/בת הזוג, האם הם צריכים לשבת ביחד ולומר אחד לשני כל אחד את ציפיותיו, כמובן לא מתוך דרישה אלא מתוך הבנה שיש לי צורך שהשני יתנהג כלפיי כפי ציפיותיי. ועוד האם זהו דוקא כאשר קיימת אהבת עצם גלויה וחזקה או אפילו באופן שעדיין אהבת העצם אינה כ''כ גלויה כלפי הבן/בת הזוג.
ב)האם כאשר בן/בת הזוג הם טיפוס שהרגש חזק אצלו/ה גם שייך לומר לו את מה שמצפים ממנו או עדיף להמנע.
ג)האם אמירת הציפיות לשני זה תלוי בדרגת האמונה שלי, כלומר האם נכון לומר שאדם צריך לקבל באמונה את אופיו של בן זוגו גם אם זה אינו כפי ציפיותיו כי זה רצון ה' שאתמודד עם אופי שונה וכן עלי לבנות מערכת פנימית של ביטול ציופיות, או שאמירת הציפיות מהשני זה חלק מההשתדלות לבנות מערכת חיים יותר יציבה ובצירוף לאמונה שגם אם הציפיות לא התממשו כרצוני.
ד) האם גם בחינוך הילדים אדם צריך לומר לבנו/בתו את ציפיותיו ממנו או שיש לחשוש שמא הדבר ילחיץ אותו/יגרום לו לעשות רק בגלל שאביו כך רוצה ולא מרצונו האמיתי.
ה) האם אהבת העצם יש לו גילוי מצד הגוף- הנפש הבהמית או שמא זהו רק מכח גילוי הנשמה, שהרי איש ואשתו הם נשמה אחת ולכן מכח הנשמה מאיר בהם אהבת העצם.
ו) אדם שהוא בטבעו רגיש מאוד, והדבר בא לידי בטוי במיוחד כשהוא נמצא בין אנשים ובמיוחד בין בני ביתו, שהוא יותר מגלה רגש כלפיהם או שמתנהג בילדותיות עם ילדיו כשמשחק איתם וכדו'. אך כשהוא לבד הוא מודע שעליו להתנהג בצורה יותר מחושבת יותר בוגרת אך קשה לו בשעת ניסיון להחדיר את הידיעה ללב. בכלליות איך אדם רגיש מאזן את רגישותו כראוי בשעת נסיון, ובפרט בדוג' הנ''ל.
יתברך הרב שליט''א וכל בני ביתו שכל הברכות הכתובות בתורה ולהמשיך להאיר את עינינו בתורתו ולהדריכנו בדרך האמת.

תשובה:

א. קודם לברר לעצמו אם ציפיותיו נכונות, או אף אם הם נכונות, יתכן מאוד שהם לא מציאותיות, או מפורזות מן הרצוי. וראוי לא להעמיד יותר משלוש ציפיות, ויבחר את החשוב לו ביותר, ואת האפשרי יותר.

לא נצרך אהבת עצם, אולם נצרך קשר בנוי ופתוח וחכמת חיים לפי ערכם.

ב. ראוי להיזהר שבעתיים.

ג. תלוי בשיעור אמונתו, ולעולם אין אמונה שלמה, ולפי זה שילוב צפייה עם אמונה כדבריך.

ד. יש לצפות רק שיעשה רצון ה', מלבד כך כדאי לעבוד על עצמך להקטין הציפיות.

ה. שורשו בנשמה, ויכול להאיר מעט בגוף.

ו. יעשה הפסקות תוך כדי שנמצא עם אנשים, ויחזור באותה עת לעולמו.